Self Defence Trick no 1 for Kids | Taekwondo | Vyom Ahuja @Vyom Ahuja#selfdefenceforkids #taekwondo #physicalfitness #physicalactivity #selfdefense #selfdefensetraining #vyomahuja #vyomahujaindian #PradhanMantriRashtriyaBalPuraskar2021 #PMRBP #balpuraskar2021 #NationalChildAward #RashtriyaBalPuraskar #BalSamvadWithPM #RepublicDay2021 #व्योम

View original video here